Zajęcia


PROGRAM ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ŻYRAFA:

 • codzienne zajęcia edukacyjne w języku angielskim w każdej grupie wiekowej;
 • realizacja programu dwujęzyczności w oparciu o metodę Immersji
 • w każdej grupie 2 nauczycieli: polskojęzyczny i anglojęzyczny, komunikujący się z dziećmi tylko w języku angielskim
 • codzienne zajęcia dydaktyczno-plastyczne oparte na Podstawie Programowej MEN i programach rekomendowanych przez MEN (np. Matematyka Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda Rocławskiego – Glottodydaktyka, Metoda Globalnego Czytania etc.)
 • kółka zainteresowań (5 razy w tygodniu: czytelnicze, plastyczne, sensoryczne, teatralne, muzyczne )
 • Raz w tygodniu zajęcia  sportowe ” W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz zajęcia z kodowania ” Kodowanie na dywanie”
 • rytmika z elementami muzykoterapii ( raz w tygodniu)
 • basen (raz w tygodniu)
 • tenis (raz w tygodniu)
 • szachy (raz w tygodniu)
 • taniec (raz w tygodniu)
 • warsztaty teatralne (raz w tygodniu)
 • dogoterapia ( raz/dwa razy w miesiącu)
 • jazda konna (raz/dwa razy w miesiącu)
 • wycieczki (raz w miesiącu)
 • Koncerty Filharmonii Narodowej (raz w miesiącu)
 • spotkania teatralne
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i wymiana anglojęzycznych lektorów
 • codzienny kontakt z dziećmi anglojęzycznymi, uczęszczającymi do naszego przedszkola
 • wizyty ciekawych osobistości
 • warsztaty i zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców
 • cykliczne imprezy, bale, święta
 • festiwale przedszkolne (np. piosenki angielskiej)
 • zajęcia logopedyczne (bezpłatna konsultacja, zajęcia wedle potrzeb dziecka dodatkowo płatne, odbywające się na miejscu w Przedszkolu)
 • wsparcie naszej kadry, dzieci i rodziców przez psychologa

KAŻDY DZIEŃ RÓŻNY OD POPRZEDNIEGO