English all day


Przedszkole językowe Warszawa Ursynów

 Język angielski towarzyszy nam w nauce, śpiewie i zabawie. Posługujemy się nim w codziennej komunikacji na równi z językiem polskim.
Jako jedyne przedszkole językowe na Ursynowie, z powodzeniem stosujemy metodę immersji.

 


 

Jako przedszkole językowe w nauczaniu języka angielskiego stosujemy metodę immersji. Immersja to najbardziej naturalna metoda nauki języka angielskiego. Niezwykle ważny jest w niej fakt, iż podobnie jak w przypadku mowy ojczystej, dziecko osłuchuje się ze słownictwem, wyrażeniami i pełnymi zdaniami w języku obcym, adekwatnymi do sytuacji. Wypowiedź nauczyciela poparta jest gestami, mową i tonem głosu, co umożliwia rozumienie i odpowiedź słowną lub reakcję ze strony dziecka.

Pierwsze badania nad takim sposobem nauczania pojawiły się w latach 60.
w Kanadzie. Kładziono wówczas nacisk na usunięcie pojęcia: „lekcji języka” na rzecz stałego posługiwania się nim w sytuacjach życia codziennego. Metoda ta okazała się być niezwykle efektywna i obecnie stosowana jest niemal na całym świecie.

Dzięki metodzie immersji uzyskujemy:

– Zdecydowanie wyższy poziom znajomości języka, niż w przypadku tradycyjnego nauczania. W naszym przedszkolu nie upraszczamy mowy kierowanej do dzieci. Zwracamy się w sposób odpowiedni do sytuacji, wykorzystując mowę ciała do pogłębiania rozumienia

-Ciągły kontakt z językiem. Wszystkie komunikaty, które nauczyciel anglojęzyczny adresuje do dzieci, są w języku obcym. Dzięki temu, każdego dnia dzieci poznają kilka zwrotów przydatnych w codziennym życiu.

– Naturalność. Poprzez codzienne osłuchiwanie się z językiem angielskim, dzieci zaczynają traktować go jako bardziej naturalny, aniżeli w sytuacji gdy mają z nim do czynienia tylko w określonym czasie dnia.

– Naukę przez zabawę. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się przede wszystkim poprzez zabawę. Czas spędzony w Przedszkolu „Żyrafa”, to nieustanie trwająca radość ze swobodnego odkrywania otaczającego świata.

– Podświadome nauczanie. Wspólne śpiewy podczas spacerów, mycia zębów czy też zabaw grupowych, słuchanie anglojęzycznych bajek, wspierane oglądaniem ilustracji i opowieściami co na nich się znajduje. To wszystko umożliwia chłonięcie języka poprzez osłuchanie się z nim, a nie wtłaczanie wiedzy w określonym czasie zajęć dydaktycznych.

– Otwartość na komunikację rówieśniczą oraz z osobami dorosłymi. Dzięki słuchaniu wielokrotnie powtarzających się zwrotów i słów, wypowiadanych w codziennych sytuacjach, nasze przedszkolaki same zaczynają używać ich do komunikacji z kolegami i koleżankami w grupie. Uczęszczanie do naszego przedszkola, dzieci z krajów anglojęzycznych, posługujących się tylko językiem ojczystym, jest idealną sytuacją do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności komunikacyjnych w rozmowach rówieśniczych.

Jak poznajemy Język Angielski w naszym przedszkolu?

DRAMA – Łączy bowiem nie tylko naukę języka, ale także promuje aktywność ruchową oraz kształtuje prawidłowy sposób reagowania na komunikaty. Drama jest jedną z wielu metod nauki poprzez zabawę, która przynosi ogromne efekty.

EKSTENTYWNE CZYTANIE – niezwykle efektywna metoda nauki języków obcych poprzez słuchanie i obserwację. Nasze Przedszkole posiada bogaty zasób literatury dla najmłodszych w języku angielskim, a ponieważ „zanurzamy” naszych podopiecznych w tym języku, czytanie jest nieodłącznym elementem dnia.

NAUKA GENEROWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ – gdy dziecko oswaja się z podstawowymi strukturami językowymi, ważne jest, by zachęcać je także do budowania prostych odpowiedzi. Nauczyciele naszego Przedszkola każdego dnia dbają o to, by generowanie informacji zwrotnej nie następowało u dzieci na zasadzie wymuszenia, bądź w efekcie jakiejkolwiek presji, lecz stawało się naturalnym elementem dialogu.

ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH – Dzieci nie tylko uczą się poprzez zmysł wzroku, lecz także łatwiej zapamiętują poznany materiał, dzięki interesującym filmom, bajkom a także kartom obrazkowym wyświetlanym na ekranie komputera.

NAUKA ANGIELSKIEGO METODĄ IMMERSJI