Wychowawcy


Pani Aleksandra

WYCHOWAWCA GRUPY TYGRYSY – 2 LATKI

pracownik1
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam również Państwową Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu na kierunku : pedagogika; specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Przebywanie w otoczeniu dzieci i sprawowanie opieki nad nimi pozwala mi jeszcze lepiej je rozumieć i poznać. Praca z przedszkolakami sprawia mi dużo przyjemności oraz pozwala na zdobywanie coraz większego doświadczenia zawodowego

Pani Iwona

WYCHOWAWCA GRUPY DELFINY – 3 LATKI

pracownik1
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam również Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kontakt z dziećmi sprawia mi wielką radość. Chciałabym aby czas spędzony w przedszkolu był dla każdego dziecka wspaniałym przeżyciem pełnym wielu nowych doświadczeń. Pragnę aby dzieci rozwijały się i poznawały świat oraz spędzały czas na radosnej zabawie w bezpiecznym pełnym ciepła miejscu.

Pani Karolina

WYCHOWAWCA GRUPY MISIE – 4 LATKI

pracownik1
Jestem studentką na Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej w Łodzi na kierunku: Pedagogika, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam również studia magisterskie na Łódzkim Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na kierunku: Biologia; specjalizacja: Biologia środowiskowa. Odkąd pamiętam bardzo lubiłam spędzać czas z dziećmi, ponieważ urzeka mnie ich szczerość i wdzięczność za małe gesty. W pracy z nimi zależy mi na nawiązaniu dobrego kontaktu, a przez wspólne gry i zabawy chciałabym pobudzić w nich wyobraźnię, ciekawość i chęć dalszego poznawania świata. Współpraca z moimi podopiecznymi daje mi wiele radości, a efekty przez nie osiągane pełnię satysfakcji.

Pani Dominika

WYCHOWAWCA GRUPY KANGURY – 5 LATKI

wychowawca przedszkolny
Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika, ze specjalizacjami: Wczesnoszkolne Nauczanie Języka Angielskiego oraz Animacja Społeczno-Kulturalna. Lubię pracę z dziećmi, która upewnia mnie, że jest to właśnie zawód, który chcę wykonywać. Ważny jest dla mnie wszechstronny rozwój a najbardziej cieszą mnie postępy moich wychowanków. Prywatnie lubię aktywność fizyczną oraz interesuję się szeroko pojętą kulturą, historią antyczną i turystyką.

Pani Mariola

WYCHOWAWCA GRUPY LWY- 6 LATKI

wychowawca przedszkolny
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii) oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Przedszkolnej w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych i Filologii).
Praca z dziećmi jest dla mnie pasją – zajęciem dającym wiele radości, ale też uczącym cierpliwości, wyrozumiałości i pogody ducha. Czasami bywa jak samotna podróż – ogromne wyzwanie wymagające wielkiej odpowiedzialności, poświęcenia i uwagi, dające w efekcie wielką satysfakcję.